Štěpán byl tak naplněn vírou, že měl moc ke konání zázračných činů. Nastrčili proti němu křivé žalobce, byl zatčen a předveden před veleradu. Falešní svědci opakovali svá tvrzení, že pobuřuje lid a je proti zákonu. Slyšeli jsme, jak říká, že Ježíš zničí chrám a dá nám nové zákony.