Nové

Příběh

rubrika Nezařazené

Úžasem

obrací se zase zlomený nahlas v pase básní co skončila se


Samých

Roznítit rozbušky žraloků v hlavně Neléhat na lůžku spočinout radši v trávě Ustlat si v příboji usínat vlnobití radosti života a něžné bilance proměnit jedině v života romance


Měl

Moc A oblaka měl všechno, co kdy kdo chce i nadbytek měl stejně byl sám jak v kobce A všemi obelhán měnil se v jednorožce


Když

Oči by Tě vidět chtěly ty oči smuténky co touží po Tobě tonou v hlučnosti brání se pokušení jak krutě jsi mne ranil A jiným ses mi stal já dál budu v přímluvách sledovat hodiny Co měří Tvůj čas a až se obrátíš a budeš můj zas Tvá věrnost omámí a…


Vždyť

Skončila se příčina nadbytečná láska přichází jako slečna a nedozvíme se tu zda vzdor létu skončíme i tuto větu křičím a okna zavírám kolik je dveří které zbyly nám


E

Mlčí-li oba jen tak mlčí padnou si brzy do náručí ani dnes totiž není běžné nabízet jen tak rámě sněžné a předstírá, že nechtěli dělat si v týdnu neděli_vzlétl anděl bouchla děla a změnili se v pouhá těla


Galerie

Někdy by se mi chtělo nemít tak lidské těžké tělo snad vznášet se jen tak lehce na mráčku jako na lochnesce létání vzduchem zlákalo by duši to píšu do zálohy Mlčíš a stojíš na nohou a já se vznáším oblohou letím za tajemným Tvým hlasem počkejte na…


Putovat

Životem zůstat či odejít cestiček poznat prach tišit se nadějí temnoty nechat plout hlubinám lechtat spár spát nebo procitnout v jistotě utonout


A

Kde se vzal v té ryzí pravdivosti příval smutku drží nás smrti klíč tanec flétny a bič nechutných chvilek pár Tebe ideál srdce bijící půlnoc Tobě dát a zahynout má tajemství jsou známá všem zahynu nebo zahynem?


Ten

zimní den kdy držel jsem tě kolem pasu zdál se mi tichý jako sen slyšel jsem volání labutího hlasu


Úzkost

nešťastná jak příliš těžký život líbezná otrokyně všech Tvých líbeznic


Hlavu

V náruč tmy Jak oheň danosti snést všechno z mrtvých cest urážky, trápení i Tvoje malosti nechat to za sebou nebo ze stolu smést Vždy rychle vystavit zas nové spěšné psaní v keříčcích vousů Tvých stříbra hledat nit vidět v nich moudrost Tvou a tak…


N

nikdy nepláče když suchý pařez kvete ač slzám vod vydáni napospas v konečnost plují a neskrývají malost.svou a svůj čas a oblaka celá zkoprnělá v údivu hledí na ty poutníky co jen přes rameno se otáčejí dát sbohem všemu a začít od píky


Spoušť

Dřívko plujeme smrtí celí slepí drze a statečně a lze se dobrat po kůzleti jediné bezpečné najít si koutek třeba ve snu A v něm si vysnít třeba Vesnu


Nemohu

v lese Svým čistým pohledem rozžatė vegetace Kameny trpících nesmírných radostí splývá a ztrácí se v bezpočtu starostí Jak člověk bez lásky ulička bez nevěstek nic z toho není tak pokojné jak se zdá tam v lese bez lidí kam duše utíká


Bohaté

Mohlo by být srdce na Tvé slzy kdyby se to všecko nikdy nestalo tak trochu čaruji řekls A nožičkou hrabal jsi v písku skromný jako vždy A tak nenápadně tichý Pak podals mu luk a šípy a všem co zasáhl v nepřímé drsné Copak?


Nic

Nemá cenu všiml sis toho klidu je povodeň nejezdí auta neduní nám pod okny už třetí den je takové ticho ulicí proplouvá loďka jak praktické


Mezi

Kameny okvětní plátky růží voda je lepí na tvoje tělo přivíráš oči svítí růžemi Jako když blesk ozáří nebe za bílého dne modré oblohy


Změní se

Prach mezi kameny ochozenými suchou nohou tvůj pohled na svět shoří v mojí hlavě odnikud nikam dřívko duhy Otřepeš se jak mokrou hřívu lev který už dlouho čekal voda vytryskla jak z kamene krev Jsi černý, lesklý a vzácný


Na krku řetízek

že nelítostně hrozně klame líně zní jeho zpěvy ráje duše napjatá k prasknutí vědět to a být tiše dobří umírají a bloudí jinými kraji a čas je můj přítel ,, učí mne čekat jednou bude právo na straně těch spravedlivých" dnes sílu dá mi vědět proud slz…


Cyril2

1423 je tedy rok, se kterým je spojen první písemný záznam o rodu Nosálů z Těšic ve Vlativědě Moravské. Dále dědeček přímo cituje matriky, které osobně procházel. V jedné rodové linii od roku 1723 jde o tuto větev Nosálů: Michal, Jan, Pavel,…


Chraň naše vinice

Stařeček Jakub, dědeček mého dědečka, popisuje zaráżání hory, po skončení všech prací na vinohradě v době zrání hroznů. 1. vyhlásí bubeník: Dává se vám čut, abyste to všichni věděli, že túto chvílu náš pán pudmistr uvítá zdejších hostů. 2. Veškeré…


Větve

Viktorin Nosál měl tři děti: Františka, Marii a Jakuba. Na těšickė poměry to byl střední sedlák. Před svou smrtí se rozhodl proti všem vžitým zvykům rozdělit čtvrtlán mezi všechny své děti. Byl to člověk spravedlivý, miloval své děti a žádnė z nich…


Melodie

Vzpomínám, že si dědeček rád zpíval. Doma zpíval, i když něco vyráběl nebo vařil. A hle, co jsem našla v jeho deníku: Naši předci byli vynikajícími zpěváky. Stařeček Jakub Nosál byl členem pěveckého souboru v Těšicích. Také generál František Nosál…


Ztracený květ

Báseň napsal Jakub Nosál pod tíhou zprávy, že jeho syn Tomáš ve válce padl Ztracený a zkrvácenỳ nejprvnější rodu mého květ jenž jsem v mládí chránil a opatroval byl vytrżen v plném květu, odnesen do cizí země dál, tam vydán bouři, vzteku. Vadnul, až…


Tomáš

Tomáš Nosál, otec mého dědečka, maturoval na reálce v Hodoníně. Dál vystudoval vysoké učení technické, obor zeměměřičství. Pracoval pak na katastrálních úřadech v Ostravě a Prostějově, od roku 1909 v Uherském Brodě na Moravském Slovácku. Neměli…


Cyril

Dědečkův strýček Cyril bojoval také v první světové jako jeho otec. Dědeček byl malý chlapec a bydlel tenkrát s maminkou v Těšicích ve stavení číslo 14. Vzpomíná, jak jednou v noci v listopadu 1918 zaťukal někdo na okno. Maminka vstala, rožnula…


Slávek

Můj dědeček Ladislav Nosál se narodil v Uherském Brodu, dětství prožil v Těšicích. Na dětství prožité na slovácké vesnici měl dědeček bohaté vzpomínky a hodně nám dětem vyprávěl a i když si všechny příběhy nepamatuju, pamatuji si to kouzlo vyprávění…


Lidmila

Lidmila _ poslední ze sedmi dětí Jakuba a Františky Nosálových, hospodařila na nosálovském gruntu číslo 48 v Těšicích. Na tomto statku bydlela i po smrti manžela. Ale stáří, nemoc i špatný stav domu ji přivedli k rozhodnutí přestěhovat se k sestře…


Fata morgana

. Fata morgana zobrazuje skutečné události, které se právě odehrávají na jiném místě naší planety. A tento jev spatřil dědeček mého dědečka. Viděl bitvu dvou křižníků, spával totiž v létě rád ve stodole a poněvadž se i v noci rád procházel, zažil…


Hledání

Chodbou základní školy běží třída osmá cé, předposlední hodinu se přesouvá do učebny IKT, batohy nechali v šatně a tak mají v rukou sotva sešit a pouzdra na těch pár svých drobností. Jdu proti nim, musím projít chodbou a po schodech nahoru do…


160 let vyprávění

Na nosálovském gruntu číslo 48 v Těšicích byla velká jizba s dřevěným sloupem uprostřed místnosti. Sloup podepíral příčný stropní trám, na němž spočívala prkna dřevěného stropu. U tohoto sloupu došlo za roboty k události, která (v době, kdy ji můj…


Bitvy a pády a vytrvalost

Jihovýchodní Morava byla v dějinách územím častých bitev a vpádů, dědečkovi Nosálovi jeho prababička vyprávěla, že její matku schovali jako malou do stohu slámy, aby tak v úkrytu přečkala francouzské rabování, když tudy táhnul Napoleon. Po všech…


Pevnost

Nejstarší doložené sídlo rodu Nosálů leží nedaleko archeologických objevů z počátku 9. století na mikulčických Valech _ základy deseti kamenných kostelů a knížecího paláce ukazují na mimořádné postavení této pevnosti v Říši velkomoravskė. Na okraji…


Nové vzpomínky

Vánoce - setkání s blízkým člověkem, teplo domova, zázrak bilancování, to vše mne přivedlo k tomu, že jsem po letech znovu otevřela deník mého dědečka. Skutečnost poznáváme vždy jen částečně. Dědečka pamatuju jako laskavého člověka, který maloval,…


Jan Zrzavỷ

Všichni, kdo mají děti, chtějí pro ně to nejlepší, aby v životě uspěly, aby se našly, mohly dělat, co je baví. Každý učitel v dobré víře motivuje ke vzdělání, protože přeci vzdělání je základ... ..Dostala se mi nedávno do ruky kniha, ve které Jan…