Nové

Příběh

Jan Zrzavỷ

Všichni, kdo mají děti, chtějí pro ně to nejlepší, aby v životě uspěly, aby se našly, mohly dělat, co je baví. Každý učitel v dobré víře motivuje ke vzdělání, protože přeci vzdělání je základ... ..Dostala se mi nedávno do ruky kniha, ve které Jan…


Cyril2

1423 je tedy rok, se kterým je spojen první písemný záznam o rodu Nosálů z Těšic ve Vlativědě Moravské. Dále dědeček přímo cituje matriky, které osobně procházel. V jedné rodové linii od roku 1723 jde o tuto větev Nosálů: Michal, Jan, Pavel,…


Chraň naše vinice

Stařeček Jakub, dědeček mého dědečka, popisuje zaráżání hory, po skončení všech prací na vinohradě v době zrání hroznů. 1. vyhlásí bubeník: Dává se vám čut, abyste to všichni věděli, že túto chvílu náš pán pudmistr uvítá zdejších hostů. 2. Veškeré…


Větve

Viktorin Nosál měl tři děti: Františka, Marii a Jakuba. Na těšickė poměry to byl střední sedlák. Před svou smrtí se rozhodl proti všem vžitým zvykům rozdělit čtvrtlán mezi všechny své děti. Byl to člověk spravedlivý, miloval své děti a žádnė z nich…


Melodie

Vzpomínám, že si dědeček rád zpíval. Doma zpíval, i když něco vyráběl nebo vařil. A hle, co jsem našla v jeho deníku: Naši předci byli vynikajícími zpěváky. Stařeček Jakub Nosál byl členem pěveckého souboru v Těšicích. Také generál František Nosál…


Ztracený květ

Báseň napsal Jakub Nosál pod tíhou zprávy, že jeho syn Tomáš ve válce padl Ztracený a zkrvácenỳ nejprvnější rodu mého květ jenž jsem v mládí chránil a opatroval byl vytrżen v plném květu, odnesen do cizí země dál, tam vydán bouři, vzteku. Vadnul, až…


Tomáš

Tomáš Nosál, otec mého dědečka, maturoval na reálce v Hodoníně. Dál vystudoval vysoké učení technické, obor zeměměřičství. Pracoval pak na katastrálních úřadech v Ostravě a Prostějově, od roku 1909 v Uherském Brodě na Moravském Slovácku. Neměli…


Cyril

Dědečkův strýček Cyril bojoval také v první světové jako jeho otec. Dědeček byl malý chlapec a bydlel tenkrát s maminkou v Těšicích ve stavení číslo 14. Vzpomíná, jak jednou v noci v listopadu 1918 zaťukal někdo na okno. Maminka vstala, rožnula…


Slávek

Můj dědeček Ladislav Nosál se narodil v Uherském Brodu, dětství prožil v Těšicích. Na dětství prožité na slovácké vesnici měl dědeček bohaté vzpomínky a hodně nám dětem vyprávěl a i když si všechny příběhy nepamatuju, pamatuji si to kouzlo vyprávění…


Lidmila

Lidmila _ poslední ze sedmi dětí Jakuba a Františky Nosálových, hospodařila na nosálovském gruntu číslo 48 v Těšicích. Na tomto statku bydlela i po smrti manžela. Ale stáří, nemoc i špatný stav domu ji přivedli k rozhodnutí přestěhovat se k sestře…


Fata morgana

. Fata morgana zobrazuje skutečné události, které se právě odehrávají na jiném místě naší planety. A tento jev spatřil dědeček mého dědečka. Viděl bitvu dvou křižníků, spával totiž v létě rád ve stodole a poněvadž se i v noci rád procházel, zažil…


« novější 1 2 starší »