Jeho krev prolitá na popravišti, smíření Boha se světem. Až doposud Bůh trest za naše viny pouze s nekonečnou trpělivostí odkládal, nyní jej však vložil na Krista, který pro ně zemřel. A tak jsou nám definitivně odpuštěny, odpuštěny všem, kdo tuto nabídku smíření přijali. Tak Bůh z lidí dělá opět bezúhonné, aniž sám cokoli slevuje ze své spravedlnosti.