Ptala jsem se kamarádky učitelky fyziky, zda je svět stále uspořádanější? Odpověděla mi druhým zákonem termodynamiky: Každý systém ponechaný sám sobě se mění takovým způsobem, aby dosáhl termodynamické rovnováhy. Tedy mění se ke stále větší neuspořádanosti. 

 

Chtěla bych si myslet, že se každý den chaos zmenšuje. Že dobrá mocná síla mění chaos v řád a všechno má nějaký skrytý smysl. 

Chtěla bych věřit, že Bůh stvořil dokonalý svět, ale co když jej stále tvoří?

 Musíme žít ve skutečnosti, která obsahuje i druh zla. Takové zlo jistě Boha trápí, jako trápí nás.