Viktorin Nosál měl tři děti: Františka, Marii a Jakuba.

Na těšickė poměry to byl střední sedlák. Před svou smrtí se rozhodl proti všem vžitým zvykům rozdělit čtvrtlán mezi všechny své děti.  Byl to člověk spravedlivý, miloval své děti a žádnė z nich nechtěl zkrátit.

Nejstarší syn později koupil statek v Leopoldsdorfu na Moravském Poli. Marie se provdala do sousedních Bojanovic. A Jakub Nosál, dědeček mého dědečka, hospodařil na nosálovském gruntu v Těšicích. Oba bratři, František a Jakub si vzali za manželky sestry Kateřinu a Františku Buškových z Těšic. Obě větve Nosálů  jsou tedy i více provázány těmito společnými rodovými vztahy.