Tomáš Nosál, otec mého dědečka, maturoval na reálce v Hodoníně. Dál vystudoval vysoké učení technické, obor zeměměřičství. Pracoval pak na katastrálních úřadech v Ostravě a Prostějově, od roku 1909 v Uherském Brodě na Moravském Slovácku.

Neměli tehdy služební automobily, nebyla dopravní síť a tak můj pradědeček jezdil měřit na kole. V roce 1910 se oženil s Julianou Lackovou, říkali jí po slovácku Uliša, z Těšic. Byli to nejšťastnější roky jejich života.