Stařeček Jakub, dědeček mého dědečka, popisuje zaráżání hory, po skončení všech prací na vinohradě v době zrání hroznů.

1. vyhlásí bubeník:

Dává se vám čut, abyste to všichni věděli, že túto chvílu náš pán pudmistr uvítá zdejších hostů.

2. Veškeré přátele a příznivce naše, kteří sem do našich vinohradů zavítali a nás návštěvú svú poctili, jako pudmistr srdečně vítám a volám nazdar.

3. Modlitba

Ó Bože, prosím Tebe, abys vinice naše od různých pohrom chrániti ráčil a požehnání Tvé nech spočívá vždy nad námi.

Žádáme Tebe, bys je chránil v době, kdy země naše ve spánek pohroužena jest a krutými mrazy povrch její v okovy sevřený, od těch krutých mrazů ochraňuj je.

 Rovněž chraň vinice, když vše na jaře k novému životu vstává - nepřipouštějí, by poupata vinného keře byla chladem poškozena.

Chraň vinice i v době té, kdy réva vinná v plné síle stojí - nedopouštěj počasí déštivė a chladné.

Ó Bože, chrániž vinice před velkými úpaly a bouřemi, rozpomeň se na nás, když za burácení hromu a křižujících blesků se bouře nad činí cenu vznášet bude.

Ó Bože, chraň rovněž vinice, když veškeré práce na nich jsou ukončeny a vinice v Tvou ochranu odevzdané - popřej tehdy počasí příznivé a teplé, aby hrozny mohly plně dozráti a byl z nich nápoj  dobrý, jenž by byl lékem nemocným, posilů pracujícím a rovněž bolem a žalem postiženỳm a sloužil k mysli povzbuzení.

 

Ó Bože, my vinice tyto odevzdáváme pod Tvou ochranu a vyslyš nás, oč žádáme Tebe. Amen.